Irodalom

A Józan Babák Klub támogatott lakhatása irodalomban

DÉS Fanni; PÓSFAI Zsuzsanna. Nők és lakhatás. A nők speciális szükségleteire válaszoló lakhatási megoldások. Friedrich Ebert Stiftung; Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont. 2021.

OLASZ Anna. Terhesség, anyaság, függőség. In: PETKE Zsolt; TREMKÓ Mariann (szerk.). Felépülés a függőségből: szerencsejáték és szerhasználat. Medicina. 2018. pp. 324-336.

Alkalmazott szakmai irányelvek és irányelv-tervezetek 

Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a pre-, peri- és posztnatális mentális zavarok baba-mama-papa-egységben történő kezeléséről. Emberi Erőforrások Minisztériuma. 2017.

Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a várandósgondozásról. Emberi Erőforrások Minisztériuma. 2018.

Gyermekvállalás és droghasználat – szakmai ajánlás alacsonyküszöbű szolgáltatások részére. MEJOK – Józan Babák Klub. 2011.

Pszichoaktívszer-használó nők ellátásának speciális eljárásai a várandósgondozásban. Józan Babák Klub. 2014.

Intézmény működéséhez kapcsolódó ajánlott irodalom

BAKÓ Tihamér; ZANA Katalin. A transzgenerációs trauma és terápiája – A transzgenerációs atmoszféra. Medicina. 2020.

COSGROVE, Sally; HARWIN, Nicola; HIIEMAE, Reet; MEDINA MARTINS, Margarida; PAUNCZ, Alessandra; TÓTH Györgyi. Erő a változáshoz. Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek? NANE Egyesület, Associazione Artemisia, AMCV, Tarttu Autonóm Nőmenhely, Women's Aid Federation of England. 2009.

Link: https://mek.oszk.hu/13700/13763/13763.pdf.

HORTOBÁGYI Ágnes; NÉMETH Tünde; KURIMAY Tamás. Pszichiátriai beteg anyák és gyermekeik kapcsolata, együttápolása – Elmélet és nemzetközi tapasztalatok. In: DANIS Ildikó; NÉMETH Tünde; PRÓNAY Beáta; GÓCZÁN-SZABÓ Ildikó; HÉDERVÁRI-HELLER Éva (Szerk.) A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I. Fejlődéselméletek és empirikus eredmények. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest. 2020. 448–476.

KALAPOS Miklós Péter. Részletes szindromatológia és betegségtan. In: Bevezetés az addiktológiába. Medicina. 2016. 271-506.

KALÓ Zsuzsa; OBERTH József (szerk.). Gyermekvállalás és droghasználat. MEJOK – Józan Babák Klub. 2011.

KUNOS Vera. Tarolás. Egy óvodás kisfiú játéka. In: SZVATKÓ Anna (szerk.). Billenések. Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Oriold és Társai. 2016. 519-524.

MINUCHIN, Patricia; COLAPINTO, Jorge; MINUCHIN, Salvador. Családközpontú programok szenvedélybeteg nőknek a perinatális időszakban. In: MINUCHIN, Patricia; COLAPINTO, Jorge; MINUCHIN, Salvador. Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. Animula. 2002. 138-165.

NÉMETH Tünde; KURIMAY Tamás. Az első magyarországi modell pszichiátriai beteg szülők és gyermekeik együttkezelésére. In: DANIS Ildikó; NÉMETH Tünde; PRÓNAY Beáta; GÓCZÁN-SZABÓ Ildikó; HÉDERVÁRI-HELLER Éva (Szerk.) A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata II. Módszerek, irányzatok, modellprogramok. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest. 2020. 162–177.

OBERTH József; SIMON P. Györgyi (szerk.). A playback-színház Magyarországon. MEJOK – Józan Babák Klub. 2013.

RIGÓ János; OBERTH József; SÓGORKA Ildikó (szerk.). Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása. MEJOK – Józan Babák Klub. 2009.

ZERO TO THREE. DC: 0-5TM. A csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarainak diagnosztikai klasszifikációs rendszere. Medicina. 2019.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése